De ba familiale beschermd uw verantwoordelijkheid voor de schadegevallen zoals vastgesteld volgens het burgerlijk wetboek Artikel 1382 tot en met Artikel 1386.bis. En uw verantwoordelijkheid onder deze artikelen is zeer uitgebreid :
Art. 1382. Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.

Art. 1383. Ieder is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke hij door zijn daad, maar ook voor die welke hij door zijn nalatigheid of door zijn onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt.

Art. 1384. Men is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad maar ook voor die welke veroorzaakt wordt door de daad van personen voor wie men moet instaan, of van zaken die men onder zijn bewaring heeft.

Art. 1385. De eigenaar van een dier, of, terwijl hij het in gebruik heeft, degene die zich ervan bedient, is aansprakelijk voor de schade die door het dier is veroorzaakt, hetzij het onder zijn bewaring stond, dan wel verdwaald of ontsnapt was.

Art. 1386. De eigenaar van een gebouw is aansprakelijk voor de schade door de instorting ervan veroorzaakt, wanneer deze te wijten is aan verzuim van onderhoud of aan een gebrek in de bouw.

Een Ba Familiale is warm aan te bevelen voor elke persoon en een absolute noodzaak voor elk gezin. Uitgebreid met een rechtsbijstand regelt zij de vergoedingen als ook de vorderingen in een bijzonder uitgebreide waaier van schadegevallen. De ba familiale heeft ook in versies op de markt zonder vrijstelling. Er zijn echter een pak beperkingen zoals de uitsluiting van beroepsgebruik, motorvoertuigen, enkel normale huisdieren verzekerd, maximum twee woningen, geen contractuele geschillen etc, raadpleeg uw algemene voorwaarden bij twijfel of contacteer ons.

<<

Filip@kantoorbouw.be Tel: 050/36.19.53 Ariane@kantoorbouw.be